Overzicht viswater

Kamper viswater


Rondom Kampen is veel viswater te vinden. Voor veel van deze wateren wordt door Hengelaarsvereniging Ons Vermaak een vergunning verstrekt. Op onderstaande afbeelding zijn deze viswateren terug te vinden. Klik op het desbetreffende water in de lijst onder de kaart voor meer details. 
Let op! Om in deze wateren te kunnen vissen dient u in het bezit te zijn van een door Ons Vermaak verstrekte vergunning. De vergunning kan bestaan uit een vispas (met logo van Ons Vermaak), dag- of weekvergunning.Klik hier om de kaart te downloaden.

Onder kopje downloads zijn de kaart en namen ook afzonderlijk te downloaden


nr
 Water 
 Info
 1Blazekolk
 2 Onderdijkskolk
 3 BoerrighterkolkDetails
 4 Koerskolk
 5 Knieperkolk
 6 Dompekolk
 7 Roskamkolk
 8 Garste
 9
 Noorddiep (uitwateringskanaal)
10 Noorddiep
11 MolenkolkDetails
12 Ganzendiep Details
13 Goot
14 IJssel
15
 kolk Seveningen 
16
 Keteldiep en Kattendiep 
18
Grote Bouwkolk
19 Bosjessteegkolk
20 Zuiderwaardkolk
21
 Bebouwde kom Kampen