Noorddiep

Afbeelding: © Google

Het Noorddiep is een oude afgesloten zijarm van de Ijssel. Er zijn brede rietkragen en grote velden met plompebladeren te vinden.

Het water herbergt een oude populatie schubkarpers. Deze vissen zijn ruim 30 jaar oud.

Eenmaal per jaar (meestal in juni) wordt hier de karperkoppelwedstrijd gehouden. Raadpleeg de agenda voor de juiste datum. 

Oppervlakte: ca 32 ha
Lengte: ca 4930 m
Breedte: 50 tot 80 m
Diepte:
Max.2,5 meter.
Visstand: Alle voorkomende vissoorten.
Nachtvissen: Per 1 januari 2012 het gehele jaar toegestaan. Voor het nachtvissen is een door Ons Vermaak uitgegeven nachtvispas vereist. In het algemeen geldt dat alleen op oevers die grenzen aan de openbare weg mag worden gevist. Raadpleeg hiervoor de kaart die bij de nachtvispas wordt geleverd. Meer info over de nachtvispas vindt u hier.
 Factsheet
 In de factsheet staat aanvullende info over dit water. Klik hier om te downloaden.

Nachtvissen is vanaf de geel gemarkeerde oevers toegestaan.

Beelden Noorddiep vanuit de lucht:

Voorwaarden en bepalingen:


1.De sportvisser dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas van HV Ons Vermaak te Kampen en zich te houden aan de bijzondere bepalingen evenals de algemene voorwaarden van de vispas en de wettelijke bepalingen zoals genoemd in de gezamelijke lijst van Nederlandse viswateren uitgegeven door sportvisserij Nederland De sportvisser wordt geacht zonder vispas te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2.Nachtvissen toegestaan met nachtvispas van hengelaarsvereniging Ons Vermaak, met uitzondering van de weilanden en/of prive grond. Zie https://hvonsvermaak.mijnhengelsportvereniging.nl/viswater/overzicht-nachtviswater.html voor de nachtvis zones.
3.3 hengels toegestaan met derde hengelvergunning hengelaarsvereniging Ons Vermaak
4.Er geldt voor dit water, een meeneemverbod voor alle vis soorten.
5.Het is verboden zich op het water te bevinden.
6.Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbeplanting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde.
7.Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd.
8.Het is verboden voertuigen, welke dan ook, mee te nemen in grasland.
9.Op eerste vordering van de politie, een BOA of verenigingscontroleur dient U het aanwezige afval (ook al is het niet van U zelf) op te ruimen. Doet U dit niet dan kan Uw vispas door de vereniging worden ingenomen voor tenminste 3 maanden. De vis stek moet netjes en opgeruimd te zijn, afval moet in een plastic zak bewaard worden.
10.Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn.
11.Open vuur of barbecue is aan de waterkant verboden. Evt. gas BBQ toegestaan.
12.De vispashouder dient daar waar mogelijk gebruik te maken van de gangbare paden om bij het water te komen. Het is verboden te lopen in riet- en biesvelden en in rietkragen.
13.Leefnet verbod met uitzondering van wedstrijden en/of trainingsdoeleinden met de daartoe aangevraagde schriftelijke toestemming van Hengelaarsvereniging Ons Vermaak
14.Bij het vissen op karper en/of roofvis dient u een onthaakmat, schepnet, onthaaktang en een kniptang om eventueel haken kapot te knippen bij u te hebben
15.het schuilmiddel voor overdag moet aan dezelfde eisen voldoen als het schuilmiddel voor de nacht. Schuilmiddel is slechts toegestaan in groen, bruin of camouflagekleur (LxBxH) 3.20m x 3.10m x 1.80m
16.u mag vissen vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang, voor wateren met een nachtvistoestemming gelden andere voorwaarden, zie nachtvispas Ons Vermaak. Verder dient U de aanwijzingen/regels van de terrein beherende organisatie/eigenaar op te volgen.
17.Probeer in de maanden maart, april en mei te vermijden dat U door lang gras loopt, probeer zoveel mogelijk langs de slootkanten te lopen in verband met het vertrappen van het gras. Om problemen met de boeren te voorkomen, anders raken we loop rechten kwijt.
18.Dag, week, nacht & derde hengel vergunningen zijn online te verkrijgen op https://hvonsvermaak.com/ of bij één van de verkooppunten.