Overzicht nachtviswater

 In onderstaande wateren is het nachtvissen het gehele jaar toegestaan. Nachtvissen is alleen mogelijk vanaf oevers zoals op de detailkaarten is aangegeven. Van de Koerskolk, Dompekolk, Zuiderwaardkolk en Bosjessteegkolk kan de gehele oever worden gebruikt. Voor de overige wateren zijn nachtviszones aangewezen.

Om te kunnen nachtvissen dient u in het bezit te zijn van een (door hengelaarsvereniging Ons Vermaak) verstrekte nachtvispas, overzichtskaart nachtviswateren en een vispas van Ons Vermaak.

Let op: de landelijke nachtvispas (sticker) is NIET geldig in de nachtviswateren van Ons Vermaak.


Water Bijzonderheden
Molenkolk
Alleen in de nachtviszones 
Dompekolk
Detailkaart
Noorddiep Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Ganzendiep Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Goot Alleen in de nachtviszones Detailkaart
IJssel Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Keteldiep Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Kattendiep Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Machinekolk Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Kleine Bouwkolk Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Grote Bouwkolk Alleen in de nachtviszones Detailkaart
Bosjessteegkolk
Detailkaart
Zuiderwaardkolk
Detailkaart

Blazekolk  (Alleen in de nachtviszones)