Visserijwet en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Het niet in bezit hebben van de juiste documenten of het zich niet houden aan de regels kan een forse boete opleveren.
Voor een compleet overzicht van de Visserijwet en de regels verwijzen u naar de site van Sportvisserij Nederland.
Naast de regelgeving zoals opgenomen in de visserijwet hebt u ook te maken met de vergunningsvoorwaarden. In de vergunningsvoorwaarden staan de aanvullende voorwaarden waaronder gevist mag worden in de wateren waarvoor Ons Vermaak een vergunning verstrekt.
Deze vergunningsvoorwaarden zijn te vinden in de verenigingslijst die u elk jaar tegelijkertijd met de vispas ontvangt.