Disclaimer

Ons Vermaak besteed veel tijd en aandacht aan de informatie die op deze website wordt getoond. We gebruiken hiervoor diverse bronnen waarvan we verwachten dat die juiste informatie leveren. Desondanks kan voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Ons Vermaak aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Ons Vermaak.