Knieperkolk

Afbeelding: © Google

Van deze kolk kan slechts een klein gedeelte worden bevist. Vanaf de wegkant tot aan de sloot zoals op de kaart is aangegeven.

Oppervlakte: ca 0.9 ha
Lengte: ca 105 m
Breedte: ca 81 m
Diepte:
4 meter
Visstand:
Nachtvissen: Nachtvissen is niet toegestaan.

Beelden Knieperkolk vanuit de lucht:


Waterbodemkaart:Een hoge resolutie kaart is hier te downloaden.

Voorwaarden en bepalingen:


1.De sportvisser dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas van HV Ons Vermaak te Kampen en zich te houden aan de bijzondere bepalingen evenals de algemene voorwaarden van de vispas en de wettelijke bepalingen zoals genoemd in de gezamelijke lijst van Nederlandse viswateren uitgegeven door sportvisserij Nederland De sportvisser wordt geacht zonder vispas te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2.Nachtvissen verboden.
3.Er geldt voor dit water, een meeneemverbod voor alle vis soorten.
4.Het is verboden zich op het water te bevinden.
5.Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbeplanting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde.
6.Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd.
7.Het is verboden voertuigen, welke dan ook, mee te nemen in grasland.
8.Op eerste vordering van de politie, een BOA of verenigingscontroleur dient U het aanwezige afval (ook al is het niet van U zelf) op te ruimen. Doet U dit niet dan kan Uw vispas door de vereniging worden ingenomen voor tenminste 3 maanden. De vis stek moet netjes en opgeruimd te zijn, afval moet in een plastic zak bewaard worden.
9.Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn.
10.Open vuur of barbecue is aan de waterkant verboden. Evt. gas BBQ toegestaan.
11.De vispashouder dient daar waar mogelijk gebruik te maken van de gangbare paden om bij het water te komen. Het is verboden te lopen in riet- en biesvelden en in rietkragen.
12.Leefnet verbod met uitzondering van wedstrijden en/of trainingsdoeleinden met de daartoe aangevraagde schriftelijke toestemming van Hengelaarsvereniging Ons Vermaak
13.Bij het vissen op karper en/of roofvis dient u een onthaakmat, schepnet, onthaaktang en een kniptang om eventueel haken kapot te knippen bij u te hebben
14.het schuilmiddel voor overdag moet aan dezelfde eisen voldoen als het schuilmiddel voor de nacht. Schuilmiddel is slechts toegestaan in groen, bruin of camouflagekleur (LxBxH) 3.20m x 3.10m x 1.80m
15.u mag vissen vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang, voor wateren met een nachtvistoestemming gelden andere voorwaarden, zie nachtvispas Ons Vermaak. Verder dient U de aanwijzingen/regels van de terrein beherende organisatie/eigenaar op te volgen.
16.Probeer in de maanden maart, april en mei te vermijden dat U door lang gras loopt, probeer zoveel mogelijk langs de slootkanten te lopen in verband met het vertrappen van het gras. Om problemen met de boeren te voorkomen, anders raken we loop rechten kwijt.
17.Dag, week, nacht & derde hengel vergunningen zijn online te verkrijgen op https://hvonsvermaak.com/ of bij één van de verkooppunten.