Dompekolk


Afbeelding: © Google

In de Dompekolk wordt enkele malen per jaar forel uitgezet. Voor het vissen op forel gelden bijzondere vergunningsvoorwaarden.

Eenmaal per jaar (meestal in september) wordt een forellenwedstrijd gehouden. Raadpleeg de kalender voor de juiste datum.

Oppervlakte: ca 1.5 ha
Lengte: ca 155 m
Breedte: 72 tot 122 m
Diepte: max 7 m
Visstand: Forel, karper, snoek en ruisvoorn.
Nachtvissen: Per 1 januari 2012 het gehele jaar toegestaan. Om te kunnen nachtvissen dient u in het bezit te zijn van een door Ons Vermaak afgegeven nachtvispas. In het algemeen geldt dat alleen op oevers die grenzen aan de openbare weg mag worden gevist. Raadpleeg hiervoor de kaart die bij de nachtvispas wordt geleverd. Meer info over de nachtvispas vindt u hier.
 Factsheet
In de factsheet (pdf) staat aanvullende informatie over dit viswater. Klik hier om te downloaden.


Waterbodemkaart:Een hoge resolutie kaart is hier te downloaden.

Voorwaarden en bepalingen:


1.De sportvisser dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas van HV Ons Vermaak te Kampen en zich te houden aan de bijzondere bepalingen evenals de algemene voorwaarden van de vispas en de wettelijke bepalingen zoals genoemd in de gezamelijke lijst van Nederlandse viswateren uitgegeven door sportvisserij Nederland De sportvisser wordt geacht zonder vispas te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2.Nachtvissen toegestaan met nachtvispas van hengelaarsvereniging Ons Vermaak, met uitzondering van de weilanden en/of prive grond. Zie https://hvonsvermaak.mijnhengelsportvereniging.nl/viswater/overzicht-nachtviswater.html voor de nachtvis zones
3.3 hengels toegestaan met derde hengelvergunning hengelaarsvereniging Ons Vermaak
4.Er geldt voor dit water, een meeneemverbod voor alle vis soorten.
5.Het is verboden zich op het water te bevinden.
6.Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbeplanting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde.
7.Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd op de parkeerplaats voor het hek.
8.Het is verboden voertuigen, welke dan ook, mee te nemen in grasland.
9.Op eerste vordering van de politie, een BOA of verenigingscontroleur dient U het aanwezige afval (ook al is het niet van U zelf) op te ruimen. Doet U dit niet dan kan Uw vispas door de vereniging worden ingenomen voor tenminste 3 maanden. De vis stek moet netjes en opgeruimd te zijn, afval moet in een plastic zak bewaard worden.
10.Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn.
11.Open vuur of barbecue is aan de waterkant verboden. Evt. gas BBQ toegestaan.
12.De vispashouder dient daar waar mogelijk gebruik te maken van de gangbare paden om bij het water te komen. Het is verboden te lopen in riet- en biesvelden en in rietkragen.
13.Leefnet verbod met uitzondering van wedstrijden en/of trainingsdoeleinden met de daartoe aangevraagde schriftelijke toestemming van Hengelaarsvereniging Ons Vermaak
14.Bij het vissen op karper en/of roofvis dient u een onthaakmat, schepnet, onthaaktang en een kniptang om eventueel haken kapot te knippen bij u te hebben
15.het schuilmiddel voor overdag moet aan dezelfde eisen voldoen als het schuilmiddel voor de nacht. Schuilmiddel is slechts toegestaan in groen, bruin of camouflagekleur (LxBxH) 3.20m x 3.10m x 1.80m
16.u mag vissen vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang, voor wateren met een nachtvistoestemming gelden andere voorwaarden, zie nachtvispas Ons Vermaak. Verder dient U de aanwijzingen/regels van de terrein beherende organisatie/eigenaar op te volgen.
17.Dag, week, nacht & derde hengel vergunningen zijn online te verkrijgen op https://hvonsvermaak.com/ of bij één van de verkooppunten.
18.Alleen een ééntandige weerhaakloze haak is toegestaan bij het vissen op forel
19.Uitsluitend vissen met één hengel op forel(behalve karpervissers vissende met boilies en partikels.)
20.Toegestane aassoorten: powerbaits, forellendeeg, insectenlarven (zoals maden, meelwormen en bijenlarven), wormen, kunstaas (zoals vliegen, spinners, lepels, plug, ect…), Boilies en Granen/zaden (zoals mais, hennep, erwten, enz…) Let wel op wettelijk geregelde gesloten tijden. Alle aassoorten zijn toegestaan, let wel op gesloten tijd aassoorten.
21. Voeren is verboden met uitzondering voor boilies en partikels, het advies is matig voeren.
22.Gevangen forel die niet meegaat voor consumptie, zo snel mogelijk terug zetten, een hakenstekker, tangetje, landingsnet en onthaak mat zijn dan verplicht in verband met het beschadigen van de vis.
23. Bellyboten: Alleen toegestaan in de maanden okt, nov, dec, jan en feb met een maximum van 5 bellyboten Waarom hier andere maanden dan de Bosjessteegkolk???? Ik vindt 5 ook veel teveel op zo’n klein water.