Algemene voorwaarden

De houder van de vispas dient zich te houden aan de voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de visserijwet.

De voorwaarden en wettelijke regels kunt u teruglezen op de site van Sportvisserij Nederland.