Boetebedragen

De naleving op de visserijwet en de overige regels wordt gecontroleerd door de Politie IJsselland, BOA's en door onze verenigingscontroleurs.

Mocht u niet voldoen aan de wet- en regelgeving dan loopt u risico op een boete.  De boetebedragen kunnen behoorlijk oplopen. Voor een aantal overtredingen staat het boetebedrag niet vast. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de officier van justitie. Een overzicht van de boetebedragen is te vinden op de site van 
Sportvisserij Nederland.