** Krijten Oenekolk **

terug naar overzicht

Donderdag, 10 mei 2018

voor een duurzame oplossing

Afgelopen week hebben we met het bestuur de Oenekolk voorzien van een behoorlijke partij Krijt.
Krijten van water heeft als functie om de sliblaag op de bodem op een natuurlijke manier in te dunnen.
Afgelopen week zijn we van start gegaan met de eerste proef.
Dit zal jaarlijks moeten gebeuren om zo de slib tegen te gaan. 
Voordat we dit besloten hebben we nauwkeurig onderzoek gedaan naar de gevolgen van het krijten. 
Zo hebben we de sliblaag eerst gemeten om zo bij te kunnen houden wat het krijten voor effect heeft.
Natuurlijk houden we iedereen op de hoogte van onze bevindingen en bij succes kunnen we overwegen om meerdere kolken en wateren aan te pakken met krijten.