** Opruimdag zaterdag 24 maart **

terug naar overzicht

Zaterdag, 10 maart 2018

We rekenen ook op u..

Zaterdag 24 maart organiseren een aantal Kamper verenigingen weer de jaarlijkse gezamenlijke opruimdag.

Het doel is de natuur binnen het werkgebied van de verenigingen te ontdoen van zwerfvuil. Ieder jaar blijkt dat dit onderhoud is hard nodig om ons prachtige buitengebied als visitekaartje te kunnen presenteren aan de eigen bewoners en toeristen. Om deze schoonmaakactie mogelijk te maken gaan een groot aantal organisaties de handen uit de mouwen steken. Naast de deelnemende verenigingen verlenen een aantal basisscholen, de Stadsomroeper en booteigenaren hun medewerking aan deze actie.

Het programma zaterdag 24 maart is als volgt:

*  08:30 uur. Verzamelen bij Kinderboerderij Cantecleer, Buitensingel 3 te Kampen.
 * 08:45 uur. Welkomstwoord en verdeling in groepen. Tevens wordt het materiaal uitgedeeld zoals, routekaart, vuilniszakken,                             handschoenen en zwerfvuilgrijpers.
* 09:00 uur. Vertrek naar het buitengebied en start van inzamelen van zwerfafval. Het verzamelde vuil wordt aan de waterkant                              gelegd. Met boten wordt het vuil opgehaald en naar een centraal verzamelpunt gebracht. Zorg voor passende kleding                      en schoeisel. 
* 12:00 uur - 12:30 uur. Terugkomst bij kinderboerderij Cantecleer. Daar staat een uitgebreide (gratis!) lunch met snert, broodje                                              kroket en blikjes fris gereed. 
* 12:30 uur. Toespraak en verloting prijzen (beschikbaar gesteld door Ons Vermaak) onder deelnemende kinderen.
* 13:30 uur. Einde