BY-pass 2012

terug naar overzicht

Donderdag, 19 januari 2012

Rijk Jansen zit namens het bestuur en de leden van de hengelaarsvereniging “Ons Vermaak” sinds begin 2011 in de klankbordgroep gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

By-Pass 2012

Mijn naam is Rijk Jansen, ik ben 65 jaar en woonachtig te Kampen.
Namens het bestuur en de leden van de hengelaarsvereniging “Ons Vermaak” zit ik sinds begin 2011 in de klankbordgroep gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

We zijn het laatste jaar sterk gegroeid en hebben met de gemeente Kampen een overeenkomst, waardoor (loop en visrecht) van alle (vis)wateren van de gemeente Kampen onder de verantwoording valt van de visvereniging “Ons Vermaak”.
Mede hierdoor is het aantal leden in 2011 van 1500 naar circa 2400 leden gaan stijgen en de verwachting is dat we in 2012 naar de circa 3000 leden zullen stijgen.
Voor onze leden moeten wij de aandacht en mogelijkheden vragen voor de sportvisserij in de klankbordgroep in en om de By-Pass, een sociaal belangrijk gebeuren in deze regio.

Bespreekpunten in de klankbordgroep:
Wat wordt het voorstel met betrekking tot compensatie voor de Koerskolk (eventueel verlies van eigendom).
Hoe staat het met het maken van (invalide) visplaatsen aan de noordzijde van de By-Pass.
Wij willen het looprecht vanaf de noordzijde naar de IJssel en een paar mogelijkheden bespreken om aan de Zuidkant te kunnen vissen, o.a. bij de Molenkolk, de kleine kolkjes en bij de instroom vanuit de IJssel (voor bijvoorbeeld vliegvissers).
Wij willen tevens het Eco-center bij de visinlaat/barbeelbeek nogmaals onder de aandacht brengen, al eerder door de heer Pieter van den Broek voorgesteld.

De laatste plannen zijn nu ingediend en de verwachting is dat medio 2012 het besluit in de tweede kamer zal worden genomen. Bij een positief besluit, kan een (eenvoudige) aanvang van de werkzaamheden By-Pass starten, waaronder het uitdieping van de IJssel en een aanvang van de By-Pass, de realisatie zal dan 2015/2017 gereed zijn, waarna de verdere uitvoering 2025 gereed kan zijn. Hiervoor worden nog een aantal zaken uitgewerkt, waaronder maatregelen om niet gewenste effecten te voorkomen of op te vangen.

Foto: Koerskolk