Stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen.

terug naar overzicht

Donderdag, 19 januari 2012

Particuliere eigenaren en beheerders kunnen een contract aangaan en betaald worden voor aanleg, herstel en regulier onderhoud van landschapselementen.

Stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen

Waardevol landschap
Het landschap van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is waardevol.
De afwisseling van allerlei landschapselementen, zoals hagen, singels, kolken en knotbomen, zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk gebied.
Hiervoor is onderhoud gewenst, zoals nu door “Ons vermaak” in en rondom onze Kolken en (vis)wateren door vrijwilligers en op kosten van “Ons Vermaak” worden uitgevoerd.

Stimuleringregeling
Particuliere eigenaren en beheerders kunnen een contract aangaan en betaald worden voor aanleg, herstel en regulier onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen, hoogstamboomgaarden, kolken en knotwilgen in het buitengebied.
Deze stimuleringsregeling wordt gefinancierd door bijdragen van de provincie Overijssel, de drie gemeenten en derden
Het instrument Groene en Blauwe Diensten is de basis voor de uitvoering en controle van deze contracten, voor meer informatie zie ook http://www.gebiedsmakelaarijsseldelta.nl/

Bestuursleden van “Ons Vermaak” hebben contact opgenomen met de gebiedsmakelaar, Jan-Olaf Tjabringa Van Groene en Blauwe Diensten. Tezamen hebben wij een bezoek gebracht aan alle kolken en overige (vis)wateren in Kampen.

Doel: In aanmerking te komen voor een eventuele bijdrage in de kosten van het herstel en regulier onderhoud van landschapselementen, zoals knotwilgen en het eventueel uitdiepen van een aantal kolken.
In de eerste helft van 2012 zal meer bekend worden, in welke mate “Ons Vermaak” in aanmerking kan komen voor eventuele bijdrage voor bovenstaande elementen.
Zoals u uit de kranten heeft kunnen vernemen is aanvang van o.a. herstel van de kolken aan de Hogeweg reeds begonnen.

Foto: onderhoud Koerskolk door vrijwilligers van de vereniging.