Botulisme

terug naar overzicht

Maandag, 28 juli 2014

Mogelijk Botulisme in het Stadspark !!


Mogelijk botulisme in water stadspark Kampen houdt aandacht van waterschap

Het Waterschap Groot Salland vindt in het stadspark in Kampen met enige regelmaat dode eenden en ganzen in het water. De dieren vertonen symptomen van botulisme. Ter bevestiging wordt er momenteel een dood dier onderzocht. Het waterschap plaatst borden bij het water in het stadspark om mensen te adviseren contact met het water te vermijden.

Het waterschap verzoekt mensen om contact met water waarin dode en zieke dieren zich bevinden te vermijden, er niet in te vissen en er ook geen honden in te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Raak dode en zieke dieren niet aan, maar neem contact op met het Waterschap Groot Salland via 038 455 7200 of de gemeente Kampen via 14 038.


Water aanvoeren

Het waterschap bestrijdt het botulisme door zo snel mogelijk zieke en dode dieren uit het water te halen. Daarnaast wordt vers water aangevoerd, waardoor het water in het stadspark zo schoon mogelijk blijft. Echter, door het warme weer kan de botulisme bacterie snel groeien.

Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan snel en scheidt daarbij een giftige stof af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.