Vissen in het "Gat van Stoter" is niet toegestaan.

terug naar overzicht

Vrijdag, 12 juli 2013

Regelmatig wordt door leden van Ons Vermaak in dit water gevist. Ons Vermaak bezit niet de visrechten voor dit water. Dit water staat niet in de verenigingslijst en de landelijke lijst van viswateren.

Op deze site is onder de menukeuze Viswater door middel van kaarten aangegeven waar mag worden gevist.  Onderstaande kaart is daar ook te vinden. Hierop is in rood aangegeven waar niet mag worden gevist. Desondanks zijn er regelmatig vissers in het "Gat van Stoter" te vinden. Zowel onze boa's als de waterpolitie zullen vanaf nu extra controleren. Wanneer u daar zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende (particulieren en Staatsbosbeheer) vist wordt vanaf nu meteen een proces verbaal opgemaakt.