Aanvullende "Regiovergunning"

terug naar overzicht

Woensdag, 6 maart 2013

Er is een nieuwe gratis aanvullende regiovergunning verschenen.

De vergunning kan hier worden gedownload. Indien u in de genoemde wateren wilt vissen dient u de vergunning uit te printen en op verzoek te tonen.

VERGUNNING SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND - “ REGIO “
Geldig van 1 januari 2013 t/m 31 december 2015.
Deze vergunning is alleen geldig indien houd(st)er tevens in het bezit is van een geldige Vispas van een in deze
vergunning genoemde vereniging.
De aangesloten hengelsportverenigingen waaraan vergunning/machtiging verleend is, zijn:
Diepenveense Hengelaars Vereniging, te Diepenveen.
HSV Olst, te Olst.
HSV Wijhe, te Wijhe.
HSV Raalte, te Raalte.a
HSV De Brasem, te Dalfsen.
Visserijvereniging De Hengelsport, te Zwolle.
HSV ’t Meuntje, te Hasselt.
HSV Zwartsluis, te Zwartsluis.
Hengelaarsvereniging Het Zwartewater, te Genemuiden.
Hengelaarsvereniging Ons Vermaak, te Kampen/IJsselmuiden.
Hengelaarsvereniging ‘’Ons Genoegen’’ Nijverdal.
Deze machtiging behelst de navolgende wateren of delen van wateren:
1. Het Zwartewater tussen kilometerraai 17.825(nabij Industriehaven Oost III)en kilometerraai
19.500(nabij De Ketting).
2. Het Galgenrak nabij kilometerraai 9250 in het Zwartewater.
3. Het Meppelerdiep vanaf het Zwartewater tot kilometerraai 1300.
4. Gemeente Zwartewaterland, sektie C,nummer 2414,Binnenhaven Genemuiden.
5. Gemeente Zwartewaterland, sektie L, nummer 286,Buitenhaven Genemuiden.
6. Gemeente Zwartewaterland, sektie L,nummer 271,Vluchthaven De Belt.
7. Gemeente Zwartewaterland, sektie K,nummer 563,ged.Industriehaven Oost III.
8. Het Veneritekanaal, sektie L 28,450 meter vanaf de Goot in Oostelijke richting.
9. Het Scheepvaartgat (voorzover gelegen in het Zwartemeer).
Bepalingen:
A. Er mag gevist worden vanuit een boot en vanaf de publieke oevers. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar
of gebruiker de landerijen te betreden.
B. Er geldt een meeneemverbod voor aal, karper en snoek en meer dan één bovenmaatse snoekbaars. Hengelaars die aal of meer
dan één snoekbaars in bezit hebben, worden geacht te hebben gevist zonder schriftelijke toestemming.
C. De gevangen vis, welke voor consumptie behouden wordt, dient direct gedood te worden en overige vis dient levend en
onbeschadigd in hetzelfde water teruggezet te worden.
D. De schriftelijke toestemminghouder dient zich te onderwerpen aan elke controle welke door Visserijbedrijf Timmerman & Zn.
noodzakelijk wordt geacht.
E. Nachtvissen is op alle voornoemde wateren verboden.
F. Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. Visserijbedrijf Timmerman & Zn. en de eigenaren
van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.