Gaaskooien geplaatst in het Noorddiep

terug naar overzicht

Zondag, 11 november 2012

Op zaterdag 10 november zijn met behulp van vrijwilligers gaaskooien geplaatst in het Noorddiep. Regelmatig wordt het Noorddiep bezocht door grote groepen aalscholvers. Deze bezoeken hebben een negatief effect op de visstand.

Uit de vangstverslagen van vissers en de resultaten van de wedstrijden blijkt dat hele jaarklassen witvis zijn verdwenen.

De aalscholvers worden beschermd door de Flora en Faunawet. In Nederland zijn zo'n 70.000 aalscholvers. Om de schade door de aalscholvers te beperken volgt Sportvisserij Nederland een tweesporenbeleid. Enerzijds probeert zij in Brussel de beschermde status op te heffen en willen ze dat er iets gedaan wordt aan de grote aantallen aalscholvers. Anderzijds door het nemen van maatregelen ter plaatse. Eén van de maatregelen die ter plaatse kunnen worden genomen is het plaatsen van gaaskooien. Met behulp van de gaaskooien wordt extra schuilgelegenheid gecreëerd voor de vis.

De gaaskooien zijn van hard materiaal gemaakt. De aalscholvers kunnen zich hierin niet verstrikken.

Het gaas wordt in stukken van 2,5 meter geknipt. Vervolgens worden deze stukken weer aan elkaar gemaakt waardoor een cylinder met een doorsnede van 80 cm ontstaat. Meerdere cylinders worden aan elkaar vastgemaakt.en in het water geplaatst.

 

Bij de units zijn markeringspalen geplaatst zodat de hengelaars kunnen zien waar ze staan. Boven op de paal is een spijker aangebracht zodat de vogels er niet op kunnen zitten.

Uit resultaten elders in het land blijkt dat door het plaatsen van gaaskooien de predatie door de aalscholvers afneemt. Bij viswedstrijden wint degene die het dichtst bij de gaaskooien zit.

Na een ochtend hard weken was er een welverdiende kom snert voor de vrijwilligers.