Natuurschoonmaakdag 2012

terug naar overzicht

Woensdag, 29 februari 2012

Op 17 maart aanstaande wordt in de gemeente Kampen de jaarlijkse schoonmaakactie georganiseerd. Het doel van deze schoonmaakactie is het buitengebied van de gemeente Kampenweer te ontdoen van zwerfafval. Dit onderhoud is hard nodig om ons prachtige buitengebied als visitekaartje te kunnen presenteren aan de eigen bewoners en toeristen.

Om deze actie mogelijk te maken hebben de Vereniging tot Behoud van Vrije Natuur, Peurdersvereniging Kampen, Kampereiland Pachtersbond, Hengelaarsvereniging Ons Vermaak, Kinderboerderij Cantecleer en WBE Jachtvereniging Kampen de handen ineen geslagen. Naast de deelnemende verenigingen hebben wij ook een aantal basisscholen, Delta Kids, de Stadsomroeper en booteigenaren bereid gevonden aan deze actie mee te werken.

Schoonmaakdag 17 maart 2012

PROGRAMMA

08.30 uur: Verzamelen bij Kinderboerderij Cantecleer, Buitensingel 3 te Kampen

08.45 uur: Welkomstwoord en verdeling in groepen en uitdelen van het materiaal (vuilniszakken, handschoenen, drinken enz)

09.00 uur: Vertrek naar het buitengebied en start van verzamelen van zwerfafval

12.00 - 12.30 uur: Terugkomst bij Kinderboerderij Cantecleer
12.30 uur: • Toespraak door ???
• Aansluitend kleine verloting van leuke prijzen onder de deelnemende kinderen
• Uitgebreide lunch voor alle deelnemers, met snert, broodjes kroket en drinken

13.30 uur Afsluiting van de actieNamens het bestuur nodig ik u graag uit actief mee te helpen de schoonmaakactie tot een succes te maken. Ik ben er van overtuigd dat deze actie van groot belang is voor de het draagvlak van onze vereniging in de lokale samenleving.
Willen jullie uiterlijk 5 maart a.s. reageren via het contact formulier op de site.
Deze actie wordt gesponsord door Gemeente Kampen, Waterschap Groot Salland en de deelnemende verenigingen.


Kledingadvies:
• Doe warme kleding aan die tegen een stootje kan
• Draag laarzen!