Verkoopadressen

button

Fa Goosen
Fa Boer Hengelsport
Oudestraat130
Ambachtstraat 1
8261CX  Kampen
8263 AJ Kampen


 Esso Vermeulen
( Uitsluitend wanneer andere 
verkooppunten gesloten zijn en alleen dagkaarten)

 Europa-Allee 4

 8265 VB Kampen 

U kunt hier terecht voor de dag- en weekvergunning, derde hengelvergunning en de nachtvisvergunning. Ook kunt u hier lid worden van Ons Vermaak.

 Nieuwe leden kunnen de nachtvispas en/of derde hengelvergunning kopen nadat zij de VISpas hebben ontvangen.