Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 11 leden.

Dagelijks bestuur:

Renko van Bodegraven
Voorzitter
vacature Secretaris 
VBO Accountancy
Penningmeester

Algemeen bestuur:

Riek Jongman Technische commissie / onderhoud
Bert Goris
Commissie Visstand beheer 
Rinze Beverwijk
Media / Publiciteit 
Jeroen Braad
Jeugdcommissie / notulist
Hidde Huls
adspirant bestuurslid / vrijwilligers / technische zaken
Merijn Klooster
adspirant bestuurslid / technische zaken