ALV 2024

HV Ons Vermaak organiseert op 4 maart a.s. haar Algemene Ledenvergadering. 
Leden zijn - op vertoon van hun vispas - van harte welkom. 
Plaats van handeling: De Leuke Hanzestad.
Tijdstip: vanaf 19.00 is de zaal open; om klokslag 19.30 uur begint de vergadering. 
NB: We roepen alle leden met klem op om deze vergadering bij te wonen. 
We willen deze avond graag met zoveel mogelijk leden van gedachten wisselen over de koers van onze vereniging!
 
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur / ingekomen stukken
3. Jaarverslag secretaris 2023
4. Jaarverslag 2023 en begroting 2024 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie en nieuwe kascommissie benoemen
6. Vaststellen contributie 2025
7. Toekomstplannen van de vereniging,
8. Pauze met lotenverkoop
9. Verloting
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de Algemene Ledenvergadering vindt, zoals vanouds, een verloting plaats.
Indien u niet bij de ALV aanwezig kunt zijn maar toch een vraag hebt, stel deze dan in het onderstaande formulier.
Deze vragen worden door het bestuur besproken tijdens de ALV.

Foutmelding 
 

Stel hier uw vraag door onderstaand formulier in te vullen.

voornaam
Achternaam
Emailadres
Vispasnummer
Wilt u anoniem blijven?
Onderwerp
Vraag voor bestuur.