Bestuur HV Ons Vermaak moet als gedupeerde naar de rechtbank

terug naar overzicht

Maandag, 16 januari 2012

Het is al weer anderhalf jaar geleden dat een boa twee personen op het Noorddiep te Kampen op heterdaad betrapte voor het vissen met verboden vistuigen. Naar aanleiding van deze overtredingen heeft het bestuur van HV Ons Vermaak op het politiebureau aangifte gedaan en daarbij een schadevergoeding geƫist voor de verloren vissen.

Deze bestond onder andere uit diverse Karper (waaronder 10 kg + karpers), Zeelt, Snoek, Brasem en een Roofblei. Uiteraard was het bestuur blij dat de stropers gepakt waren, maar dit met gemengde gevoelens daar er vele mooie vissen uit het Noorddiep ontrokken waren. De vraag doet zich hoe vaak dit al gebeurd is en hoeveel vissen hiermee gemoeid zijn gegaan.

Vandaag anderhalf jaar geleden na de overtredingen werden de verdachten in het gerechtsgebouw gehoord. Het bestuur van HV Ons Vermaak was als gedupeerde ook uitgenodigd. De voorzitten en secretaris hebben deze taak op zich genomen en hebben zich om 11.15 uur gemeld bij de het gerechtsgebouw te Zwolle. Wij zelf en de bode met ons hadden het idee dat de verdachten niet zouden komen opdagen. Maar niets is minder waar, de verdachten vertegenwoordigd door een advocate melden zich om 11.30 uur bij de bode. Wij hadden geen enkel idee wat er tijdens zitting van ons verwacht zou worden en dat wij samen met de verdachten in de wachtruimte zaten, gaf een spannend gevoel. Aangezien de andere zittingen waren uitgelopen hebben wij eerst maar een gratis bakje koffie genomen. Om 12:10 was het moment daar, de hoorzitting begon. De rechter heette een ieder welkom en begon de verdachten de strafbare feiten voor te leggen en daarop volgend werden de verdachten gevraagd of zij hiermee konden instemmen. Dit was uiteraard niet het geval en waren het niet met de rechter eens. Toen waren wij aan de beurt. Wij moesten de geleden schade onderbouwen en hebben dit zo goed mogelijk proberen te verwoorden. Het is immers lastig om aan een vis een waarde te koppelen. Uiteindelijk hebben wij een claim van +/- € 2.200,- onderbouwd. De officier van Justitie vroeg hoe het zat met kapitaalvernietiging en deze hebben wij onderbouwd door te zeggen dat onze leden elk jaar contributie betalen en daarvoor mogen vissen. Voor vissen die nu niet meer aanwezig zijn hebben onze leden uiteindelijk betaald. Toen was het moment daar dat de officier van Justitie de verdachten de boetes oplegde. Het voorstel was om beide verdachten een boete van € 750,- op te leggen en HV Ons Vermaak een schadevergoeding van € 1.000,- te verstrekken. Hierop mochten de verdachten verweer voeren. Dit werd door hun advocate gedaan en die had een mooi pleidooi voor de verdachten. Wij mochten ook aangeven of wij het eens waren met de officier van Justitie, hier hebben wij gebruik van gemaakt en aangegeven dat het bedrag van € 1.000,- niet akkoord is. Zoals altijd heeft de rechter het laatste woord en deed de volgende uitspraak. De eerste verdachte werd veroordeeld tot een boete van € 750,- en de tweede tot een boete van € 700,-. Het verschil zit in het feit dat 1 verdachte wel een hengel had uitliggen en de andere niet. De rechter heeft HV Ons Vermaak een schadevergoeding van € 1.540,- toegekend. De verdachten mogen binnen twee weken in hoger beroep gaan. Wij waren blij met het feit dat het recht gezegevierd heeft. Wanneer wij de schade uitbetaald krijgen, zal deze gebruikt wordt voor het uitzetten van nieuwe vissen in het Noorddiep.

Voorzitter Renko van Bodegraven