Bestuursleden ronden cursus Praktisch viswaterbeheer af.

terug naar overzicht

Woensdag, 19 maart 2014

Dinsdagavond hebben vier bestuursleden van Ons Vermaak met een presentatie de opleiding Praktisch viswaterbeheer afgerond.

Tijdens de cursus is onder meer aan de orde gekomen welke kenmerken van het viswater van belang zijn om een verantwoord viswaterbeheer op te baseren. Het visserijkundig onderzoek van het Noorddiep is onderdeel van de cursus geweest. Het resultaat van het onderzoek is besproken. Aan de hand van deze resultaten zijn beheersmaatregelen voor het onderzochte viswater opgesteld.

Foto van links naar rechts: Bert Goris, Wilfred Sollie, Rijk Jansen en Riek Jongman

Op de laatste avond hebben de cursisten een meerjarenplan voor een aantal viswateren gepresenteerd. In dit meerjarenplan staat hoe wij het viswater voor de leden van Ons Vermaak in goede staat houden dan wel verbeteren op het gebied van:

  • bevisbaarheid (toegankelijkheid, bereikbaarheid, waterplanten, diepte) 
  • watermilieu (waterplanten, baggerlaag)
  • visstand

Foto: Bert Goris presenteert de beleidsplannen m.b.t. het Noorddiep. 

De beleidsplannen zullen verder worden uitgewerkt. Per viswater zal in de loop van dit jaar een document beschikbaar komen met daarin alle relevante info over dat water. Deze documenten zullen via de site beschikbaar worden gesteld.