Groot visserijkundig onderzoek Noorddiep op 4 en 5 december

terug naar overzicht

Zaterdag, 19 oktober 2013

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ploeg van Sportvisserij Nederland.

Het Visstandbeheer van Ons Vermaak is gericht op het verkrijgen en behouden van een goede visstand. Goed viswater is daarvoor het uitgangspunt. Maar wat is eigenlijk een goede visstand? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen hebben we advies gevraagd bij Sportvisserij Nederland. Afgelopen zomer is gestart met de eerste onderzoeken. De diepte en begroeiing van het water is in kaart gebracht. De dikte van de sliblaag is vastgesteld en de helderheid van het water gemeten.

Het tweede deel van het onderzoek zal op 4 en 5 december plaats vinden. In de koudere maanden zijn de vissen rustiger en daardoor wat gemakkelijker te vangen. Er wordt bij het onderzoek gebruik gemaakt van twee soorten visvangtuigen, namelijk de zegen en het elektrovisapparaat. De zegen wordt met behulp van een boot in een halve cirkel in het water uitgevaren.Vervolgens wordt de zegen langzaam dichtgetrokken. De vissen worden hierdoor ingesloten en belanden tenslotte in de zak. Daarna worden de vissen met een schepnet (de "beugel") uit de zegenzak geschept. Een elektrovisserij wordt door twee of drie medewerkers van Sportvisserij Nederland vanuit een boot uitgevoerd. In de boot staat een aggregaat, die de stroom levert voor de elektrovisserij. Onder invloed van de elektrische stroom zwemmen vissen naar de positieve pool (het schepnet) toe, raken daar licht verdoofd en worden in teilen geschept. Daarin komen de vissen al heel snel bij; ze hebben verder weinig last van de inwerking van de stroom.

De gevangen vissen worden in een speciaal verdovingsbad licht verdoofd. Vervolgens worden de vissen gedetermineerd, geteld, gemeten en gewogen. Bij het onderzoek staat het welzijn van de vis steeds voorop! Alle gegevens en een advies worden in een uitgebreid rapport verwerkt.

Een ieder die op 4 en 5 december een kijkje wil komen nemen bij het Noorddiep is van harte welkom..