Kamper verenigingen ruimen zwerfalval in de buitengebieden op.

terug naar overzicht

Zondag, 17 maart 2013

Tijdens de jaarlijkse schoonmaakaktie zijn de buitengebieden weer ontdaan van het zwerfvuil.

Op zaterdag 16 maart organiseerden een aantal Kamper verenigingen een gezamenlijke schoonmaakactie in het buitengebied van de gemeente Kampen. Het doel is de natuur binnen het werkgebied van de verenigingen te ontdoen van zwerfvuil.

 

 

De actie werd georganiseerd door:

• Vereniging tot Behoud van Vrije Natuur
• Peurdersvereniging Kampen
• Kampereiland Pachtersbond
• Hengelaarsvereniging Ons Vermaak
• Kinderboerderij Cantecleer
• WBE Jachtvereniging Kampen


De Natuurschoonmaakdag heeft als motto: "Lokaal beheer: Geen Natuurvuil meer!".
Naast de WBE hebben ook de basisscholen De Zandberg, Rehoboth, Willem van Oranje en de Delta Kids hun medewerking verleend.

Om half negen werd de aftrap verricht door Wim van Werven, voorzitter van de WBE. Hij verwelkomde de deelnemers, in het bijzonder burgemeester Koelewijn, wethouder Martin Ekker en rentmeester Mireille Blokhuis van de Stadserven. Hun aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld.

Foto: Burgemeester Koelewijn (gele jas) en Mireille Blokhuis (naast Wim van Werven).

Ons Vermaak was met 12 vrijwilligers van de partij. Daarnaast stelden we twee boten beschikbaar om het verzamelde zwerfvuil van de uiterwaarden naar de vuilcontainers te vervoeren.

Foto: de vrijwilligers van Ons Vermaak.

In de buitengebieden werd weer het nodige zwerfvuil aangetroffen. Veelal zwerfvuil wat met hoog water is aangespoeld, maar ook afval wat door vissers is achtergelaten. Positief is dat ten opzichte van voorgaande jaren beduidend minder zwerfvuil werd aangetroffen.

Foto: Zwerfvuil.

foto: De vuilnisboot.

Aan het eind van de ochtend verzamelden de deelmers zich bij de kinderboerderij. Daar wachtte ons een verrassing in de vorm van frisdrank, snert en een broodje kroket. Dit alles werd gesponsord door de gemeente. Wethouder Ekker sprak de aanwezigen toe en zegde toe ook in de toekomst deze actie te blijven steunen en te sponsoren.

Foto: Wethouder Martin Ekker spreekt de aanwezigen toe.

Na afloop van het officiële gedeelte was er nog een verloting voor de kinderen. De prijzen waren beschikbaar gesteld door Korteschiel, Faunaland Goossen, Hengelsport Totaal Kampen, Boer Hengelsport en Ons Vermaak.