Overlast nachtviszone Noorddiep

terug naar overzicht

Dinsdag, 5 maart 2013

Beste hengelaars, helaas moeten wij een berichtgeving doen omtrent de klachten die binnen komen i.v.m. het nachtvissen langs de Noorddiepweg.

Zoals jullie allemaal weten is de berm langs de Noorddiepweg langs het gedeelte waar je mag nachtvissen erg slecht. In de zomer is het geen probleem maar in het najaar en in de winter is het daar erg drassig en nat. Helaas zijn er vissers die hun auto zo dicht mogelijk bij hun hengels willen parkeren met alle nare gevolgen van dien. Ten eerste rij je de berm helemaal kapot en als er van die dikke sporen in staan dan heeft straks in de zomer de landbouwer, die daar de berm onderhoud weer last van als hij moet maaien.

Ten tweede kom je er met een gewone auto hopeloos vast te zitten ( zie bijgevoegde foto’s) en de mensen gaan dan van allerlei afval voor hun banden om er weer uit te komen en tot overmaat van ramp laten ze dit afval gewoon liggen.DIT IS NATUURLIJK TE GEK VOOR WOORDEN. WIJ WILLEN EEN IEDER DRINGEND VERZOEKEN GEEN AFVAL AAN DE WATERKANT ACHTER TE LATEN!

Wanneer wij willen blijven nachtvissen, zal het gedrag langs de waterkant moeten veranderen. Dit houdt in:

- Heb respect voor je medemens en natuur, neem je afval mee (ook de mindere prettige voorwerpen!). (tip: gebruik een stevige afsluitbare emmer en vuilniszak)
- Heb respect voor de landbouwers, wees zuinig op de landerijen (laat deze ongeschonden).
- Heb respect voor de vergunningvoorwaarden en voorkom een proces verbaal.

Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Het bestuur