Resultaten nachtelijke controles.

terug naar overzicht

Woensdag, 5 september 2012

Afgelopen 2 maanden zijn er door ons diverse nachtviscontrole's uitgevoerd en wij zijn zeer tevreden over het resultaat. Het valt ons op dat bijna alle nachtelijke vissers die we controleren de boel goed voor elkaar hebben. We horen dat ze elkaar ook goed in de gaten houden wat betreft rommel achterlaten of vuur stoken, dit vinden wij een mooie ontwikkeling.

Ook krijgen wij vaak te horen dat de leden blij zijn dat er ook 's nachts gecontroleerd wordt. Dus alles bij elkaar opgeteld is dit een mooie ontwikkeling voor onze leden en Ons Vermaak. Laten we proberen om dit in de toekomst ook zo te houden en als jullie 's nachts rare dingen zien meld het dan bij ons dan kunnen wij er actie op ondernemen.

Helaas zijn wij ook eenmaal iets tegengekomen waar wij niet blij mee waren en wat ook zeker geen reclame voor het nachtvissen is. Een van onze leden ( we weten inmiddels wie het geweest is en wij zullen dit ook melden bij het bestuur om verdere maatregelen tegen deze persoon te treffen)  heeft een keer met heel slecht weer aan het Noorddiep gezeten en schijnbaar is toen zijn tent kapot gewaaid.


En toen dacht hij bij zichzelf: ik neem hem ook niet meer mee naar huis , ik laat hem hier lekker staan. Wij hebben hem na 2 dagen maar afgebroken. Maar dit soort dingen is natuurlijk te gek voor woorden. Wij kunnen best begrijpen dat je baalt  maar om dan de vereniging met de rotzooi op te zadelen lijkt natuurlijk nergens op.

Het BOA team.