Koppelkarperwedstrijd 2012

terug naar overzicht

Zondag, 29 april 2012

Op 8 en 9 juni organiseert hengelaarsvereniging Ons Vermaak voor de 6e maal een koppelkarperwedstrijd in het Noorddiep. Dit jaar is er plaats voor 27 koppels.

Vanaf zaterdag 5 mei 08:00 uur kunt u zich via onderstaande link aanmelden. Aanmeldingen die eerder zijn verzonden worden niet in behandeling genomen.

De wedstrijd is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Klik hier voor de deelnemerslijst.

Op 8 juni kunt u zich vanaf 17:00 uur melden bij de commandopost bij het witte bruggetje. Hier kan het inschrijfgeld (gaarne gepast betalen) contant worden voldaan. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Om 17:30 uur zal de verloting van de stekken plaatsvinden. Er wordt gevist van vrijdag 8 juni 18:00 tot zaterdag 9 juni 10:00 uur. Op zaterdagmorgen is bij de commandopost koffie en broodjes te krijgen. De prijsuitreiking zal op zaterdag 9 juni om ca 11:00 plaatsvinden.
Reglementen koppelkarperwedstrijd 2012.


• Aanmelden vanaf 17:00 uur bij de commandopost
• De stekken worden d.m.v. verloting toegewezen. Er mag tot maximaal 50 meter links en rechts van de stek worden gevist.    Houdt rekening met elkaar.
• Maximaal 2 (twee) hengels per persoon. De hengels mogen niet onbeheerd worden achtergelaten.
• Alleen groene of gecamoufleerde tenten zijn toegestaan.
• Zwemmen is verboden.
• Onthaakmat is verplicht.
• Met gevangen vis dient visvriendelijk omgegaan te worden. Alle gevangen vis dient na het meten en wegen door de organisatie te worden teruggezet.
• Spanwijdte van het schepnet moet minimaal 60 cm bedragen.
• Er mag uitsluitend met karpervriendelijke montages worden gevist, het lood moet makkelijk loskomen.
• Matig bijvoeren.
• Voerboten zijn niet toegestaan.
• Open vuur is verboden. Gastoestellen zijn wel toegestaan.
• Zorg goed voor de natuur en het milieu. Door de organisatie worden afvalzakken verstrekt. Afval en peuken dient u in deze vuilniszakken te deponeren. Houdt uw visplek netjes.
• In de weilanden zijn geen auto's toegestaan. Parkeer uw auto op de daarvoor bedoelde plekken.
• Op het erf van Koster mag niet worden geparkeerd.
• De visplek dient netjes en opgeruimd te worden achtergelaten.
• Hekken, omheiningen en afrasteringen dienen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
• Het betreden van de weilanden moet via de walkanten, zodat het gras zo min mogelijk wordt platgetrapt.
• Excessief drankgebruik of ander wangedrag leidt onherroepelijk tot verwijdering.
• Medevissers en beheerders dienen vriendelijk en met respect te worden behandeld.
• Bij de commandopost is een Dixie aanwezig voor de grote boodschap. Dit is op de visplek verboden.
• Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of letsel die tijdens de wedstrijd zijn ontstaan.
Het niet houden aan de reglementen of aanwijzingen van de organisatie leidt onmiddellijk tot diskwalificatie. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Wanneer er een karper is gevangen belt u de commandopost. De organisatie komt bij u langs om de vis te wegen en te meten. Vanaf 00:00 uur tot 06:00 uur geen metingen. Een bewaarzak is dan wel handig. De organisatie zet alle vis terug.

Het nummer voor het melden van de gevangen vis: wordt tijdens de wedstrijd bekend gemaakt.