Nachtvissen: zorg voor de juiste documenten!

terug naar overzicht

Dinsdag, 27 maart 2012

Per 1 januari zijn de mogelijkheden om te kunnen nachtvissen sterk uitgebreid. Tijdens controles is gebleken dat niet iedereen over de juiste documenten beschikt.

Voor het nachtvissen op onze wateren is een nachtvispas vereist. Deze nachtvispas wordt jaarlijks door Ons Vermaak verstrekt. De nachtvispas is uitsluitend in combinatie met het lidmaatschap van Ons Vermaak geldig. Nachtvissen in combinatie met een dag- of weekkaart is niet mogelijk. De door Sportvisserij Oost Nederland verstrekte nachtvispas geldt niet voor de wateren van Ons Vermaak.

De nachtvispas is verkrijgbaar tijdens de ophaalmomenten van de vergunning, bij de verkoopadressen of door het overmaken van het verschuldigde bedrag op rekening 90.99.82.414 tnv Hengelaarsvereniging Ons Vermaak onder vermelding van nachtvispas en uw lidnummer. Het lidnummer vindt u op de vispas. De nachtvispas kost €10,-.

Kunt u tijdens het nachtvissen niet de juiste documenten tonen, dan wordt u geacht zonder vergunning te vissen. Ons controleteam mag bij overtredingen en bij het niet in acht nemen van de voorwaarden en bepalingen uw papieren in beslag nemen. Onze boa's zijn wettelijk bevoegd om proces verbaal op te maken.