Maatregelen waterkwaliteit Noorddiep

terug naar overzicht

Woensdag, 1 april 2015

Gevolgen voor de karper- en brasembestand konden niet uitblijven.

Schoon en gezond water is belangrijk. Voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Helaas is de waterkwaliteit in het Noorddiep onvoldoende gebleken. Rijkswaterstaat neemt hiervoor maatregelen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) geldt daarvoor ook een wettelijke verplichting.
Veel wateren in Nederland zijn troebel. Dat komt omdat er veel voedingsstoffen in het water zitten waardoor algengroei ontstaat. In het Noorddiep is gebleken dat het onnatuurlijke evenwicht in de visgemeenschap troebel water veroorzaakt. Een overschot aan brasems en grote karpers die de bodem omwoelen, zorgt voor veel opwervelend slib. Dat houdt de plantengroei tegen en zorgt ervoor dat de snoek zijn prooi niet meer kan zien. Hierdoor verdwijnt de snoek en kan er steeds meer karper en brasem komen die het water verder vertroebelen. Deze negatieve spiraal kan worden doorbroken. Dit doet men door enerzijds natuurlijke oevers aan te leggen. Dit project is vorig jaar gestart en nu bijna gereed. Daarnaast is besloten om het overschot van brasems en grote karper af te vissen en een hoeveelheid roofvis uit te zetten. Door samen te werken met het Waterschap en  Rijkswaterstaat kan dit efficiĆ«nt aangepakt worden.
Ons Vermaak is daarom gisteren begonnen met het afvissen van het Noorddiep is samenspraak met Sportvisserij Nederland. Het afvissen zal vandaag worden voortgezet.
Foto: veel brasem in de netten.
Foto: een aantal van de karpers die worden verwijderd.