21 maart SCHOONMAAK DAG

terug naar overzicht

Vrijdag, 13 maart 2015

Persbericht 

Kampen, maart 2015

Kamper verenigingen houden de natuur schoon. Op zaterdag 21 maart organiseren een aantal Kamper verenigingen een gezamenlijke schoonmaakactie in het buitengebied van de gemeente Kampen. Het doel is de natuur binnen het werkgebied van de verenigingen te ontdoen van zwerfvuil. De actie wordt georganiseerd door: 
Vereniging tot Behoud van Vrije Natuur,  Peurdersvereniging Kampen, Kampereiland Pachtersbond, Hengelaarsvereniging Ons Vermaak, Kinderboerderij Cantecleer en WBE Jachtvereniging Kampen
 De Natuurschoonmaakdag heeft als motto: "Lokaal beheer: Geen Natuurvuil meer!". Naast de WBE hebben ook de Rehobotschool, CNS school De Zandberg, de vrienden van de kinderboerderij, de stadsomroeper en een aantal booteigenaren hun medewerking toegezegd. Verwacht wordt dat er minimaal 75 vrijwilligers aan de actie zullen deelnemen. 
 De Natuurschoonmaakdag werd in 1990 voor het eerst als nationale activiteit georganiseerd en is uitgegroeid tot een activiteit waarbij jaarlijks in heel Nederland vele kubieke meters zwerfvuil uit de natuur wordt verwijderd. Het startsein voor de actie wordt om 8.30 uur gegeven bij de Kinderboerderij Cantecleer, Buitensingel 3 te Kampen. De kinderen gaan het Keteleiland opruimen. Ze worden overgezet met de medewerking van de schipper van salonboot Hendrikje. Na afloop worden de vrijwilligers op de kinderboerderij ontvangen met een afsluitende maaltijd. Bij die gelegenheid worden ze toegesproken door Hanjo van de kinderboerderij. De gemeente Kampen is de belangrijkste sponsor van de schoonmaakdag. 
Met deze actie willen de verenigingen hun betrokkenheid met het groene buitengebied van Kampen tot uitdrukking brengen en het belang van zorgvuldig omgaan de natuur op een actieve manier overbrengen op de jeugd.

Voor meer achtergronden van deze actie kunt u HIER meer informatie lezen