Primeur met Vissenbossen voor H.V. Ons Vermaak

terug naar overzicht

Donderdag, 19 februari 2015

Wat is precies de bedoeling en de achterliggende gedachte..

Primeur H.V. Ons Vermaak.


Zoals sommigen van jullie misschien wel hebben gelezen gaat Sportvisserij Nederland i.s.m. Visserij Service Nederland een proef starten met zogenaamde vissenbossen.

Hiervoor was Sportvisserij Nederland op zoek naar 2 verenigingen in Nederland.
Dankzij snel reageren van Ons Vermaak zijn wij 1 van die 2 verenigingen geworden.
Omdat het een proef betreft wordt de aanleg van de 2 vissenbossen voor de helft bekostigt door Sportvisserij Nederland en de andere helft door Ons Vermaak.
Wij hebben als bestuur besloten, na overleg met het rentmeesterschap, om deze proef te houden in de Bosjessteeg kolk te IJsselmuiden.

Wat houdt het vissenbos nu precies in?

Zoals jullie allen bekend is heeft ook Ons Vermaak te maken met afnemende visbestanden en daarmee ook afnemende vangsten net als veel andere hengelsportverenigingen. Vaak wordt als belangrijkste oorzaak predatie door aalscholvers genoemd. Een andere niet te onderschatten factor is echter de afname van het aanbod van natuurlijk visvoedsel als gevolg van teruglopende nutriënten concentraties. Bij het zoeken naar een oplossing voor de teruglopende visbestanden moet dus zowel gelet worden op het beperken van aalscholverpredatie als op een toename van de productie van visvoedsel. Een hoger aanbod van natuurlijk voedsel leidt niet alleen tot een betere overleving van de aanwezige vis, maar zal ook leiden tot een betere natuurlijke aanwas van vis.

Tijdens visserijkundige onderzoeken wordt keer op keer duidelijk dat tussen natuurlijke structuren als wortels en takken van bomen en beschoeiingen van bijvoorbeeld wilgentenen veel vis aanwezig is. Dit geldt vooral in de winterperiode, maar ook in de zomer is in de nabijheid van deze natuurlijke structuren vaak meer vis aanwezig dan in omliggende ‘ kale’ stukken van het water. Dit was voor Visserij Service Nederland de reden om in deze richting te zoeken naar een effectieve maatregel voor verbetering van de visstand.
De oplossing die Visserij Service Nederland aanbiedt voor met name kleinere, afgesloten visvijvers is het Vissenbos.

Het Vissenbos bestaat uit twee palen rijen met een onderlinge afstand van een meter. De onderlinge afstand tussen de palen is 1 meter. De ruimte tussen de palen wordt opgevuld met (wilgen) takken. Hierbij worden alle takken in dezelfde richting geplaatst, waardoor aan de kant van de dikke uiteinden een dichte structuur ontstaat, terwijl aan de kant van de dunne uitlopers van de takken een open structuur ontstaat, waartussen veel schuilgelegenheid voor vis aanwezig is.
Nadat de wilgentenen zijn aangebracht, worden de palen door middel van ijzerdraad met elkaar verbonden. De optimale waterdiepte voor het Vissenbos is 1 a 2 meter.
Er wordt gebruik gemaakt van vers wilgenhout, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de takken in het voorjaar uitlopers en wortels krijgen, die voor extra schuilgelegenheid voor de vis zorgen.
Er zullen twee Vissenbossen aangelegd worden met een lengte van 10 meter.

Tevens wordt er onderzoek gedaan om te kijken of de Vissenbossen in de praktijk ook werken.
Bij de aanleg van de Vissenbossen wordt er rekening gehouden met de plekken waar veel gevist wordt zodat de vissers er geen hinder van ondervinden.
Ook heeft de technische commissie rondom de Bosjessteeg kolk her en der jonge bomen langs de waterkant omgezaagd en in het water laten vallen. Ook dit is gedaan op plekken waar niet gevist wordt. Ook dit is gedaan in het kader van schuilplekken voor de vis realiseren.

De Vissenbossen worden geplaatst op woensdag 25 februari 2015.