Wijziging vergunning voorwaarden per 01-01-2015

terug naar overzicht

Dinsdag, 4 november 2014

Lees onderstaande goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!!

Wijziging vergunningsvoorwaarden per 01-01-2015

Per 1 januari 2015 zijn er enkele wijzigingen van kracht in de vergunningsvoorwaarden van H.V. Ons Vermaak.

Het betreft wijzigingen ten aanzien van parkeeroverlast en afval.

Het bestuur beseft zich terdege dat er genoeg leden zijn die zich wel aan de voorwaarden houden, maar er is ook een groep die dit niet doet en altijd weer de grenzen opzoekt. Daarom zien wij ons genoodzaakt, om enkele wijzigingen door te voeren.

Wijziging met betrekking tot afval

Per 1 januari kan het zijn dat U door onze verenigingscontroleurs of onze BOA’s gevraagd wordt om afval, wat rondom Uw vis stek ligt, op te ruimen. U dient gehoor te geven aan dit verzoek. Doet U dit niet, dan wordt Uw vispas voor 3 maanden ingenomen. U kunt deze na 3 maanden, tijdens een bestuursvergadering, weer komen ophalen.
Zoals gezegd, beseffen wij ons dat het een vergaande maatregel is, maar we krijgen te veel klachten van gemeenten met betrekking tot afval aan de oevers. Als wij geen maatregelen treffen, dan kan het ons geld of, in het ergste geval, visrechten gaan kosten.
Dat is natuurlijk het laatste wat wij als bestuur willen. Wij hopen dan ook, dat door deze maatregel, leden elkaar aanspreken op het laten rondslingeren van afval op de vis stek. Vanaf 1 januari gaat hier streng op gehandhaafd worden en wordt er niet meer gewaarschuwd. Het bestuur en enkele vrijwilligers zullen er voor zorgen dat voor 1 januari al het afval rondom de wateren is opgeruimd, zodat we het nieuwe jaar met schone stekken beginnen.

Wijziging met betrekking parkeeroverlast

Het bestuur heeft in het verleden afspraken gemaakt met enkele boeren rondom het Noorddiep in verband met het parkeren van voertuigen bij het witte bruggetje. Dit overleg heeft plaats gevonden naar aanleiding van klachten. De boeren hebben er last van, als ze er met hun grote landbouw voertuigen langs moeten. Dit veroorzaakt veel irritatie.

Onze BOA’s zijn hier tot nog toe soepel mee om gegaan en deden een beroep op het gezonde verstand van de leden en rekenden op medewerking.
Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn. Er zijn toch weer enkele leden die dwars zijn en zeggen: Het staat niet in de vergunningsvoorwaarden en er staat ook geen bord. Ik heb het laatst aan de politie gevraagd en die vonden het prima, dus ik zet mijn auto niet weg. Om te voorkomen dat de bewoners met klachten naar de gemeente toe gaan, heeft het bestuur de beslissing genomen om dit in de voorwaarden op te nemen.
Vanaf 1 januari is het verboden om 50 meter voor en 50 meter na het witte bruggetje een voertuig te parkeren. Ook hier wordt niet meer gewaarschuwd!


Het bestuur.