Incasso Vergunning 2015

terug naar overzicht

Zaterdag, 15 november 2014

Contributie

Half november worden de incasso’s weer geïncasseerd. Bij iedereen die heeft aangegeven, bij het lid worden of een later moment dat hij/zij de contributie volgens incasso wil betalen, zal de contributie worden afgeschreven. De vispassen worden half december verstuurd zodat u gewoon 1 januari kan beginnen met vissen. Voor aanvullende documenten zoals een 3e hengelvergunning of een nachtvispas van Ons Vermaak vindt u informatie bij de opgestuurde vispas.

Diegene die niet volgens incasso betalen krijgen begin december een uitnodiging om op 19 of 20 december zijn/haar vispas op te halen in ons clubgebouw of de contributie over te maken. 
U krijgt op uw vispas 2015 een nieuw lidnummer. Het nieuwe lidnummer staat ook genoteerd op de uitnodiging. Voor de mensen die de contributie overmaken vragen we om de laatste 6 cijfers bij de overboeking te vermelden.