Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 11 leden.

Dagelijks bestuur:

Renko van Bodegraven Voorzitter
Erik Jager Secretaris / ledenadministratie
Cor van 't Zand Penningmeester

Algemeen bestuur:

Riek Jongman Technische commissie / onderhoud
Rijk Jansen
Klankbord groep By-pass / notulist
Bert Goris Visstand beheer / KSN contact
Wilfred Sollie Commissie controle / onderhoud
Erik Jager
 Actief bestuurslid
Rinze Beverwijk
Media / Publiciteit 

Adspirant bestuurslid:

Jeroen Braad
Jeugdcommissie       
Richard Lodewijk
 Commissie Controle/ BOA